Sign in to follow this  
Luciën

The Long Dark bijgewerkt naar versie 1.41

Recommended Posts

 

5c17d1aaa154e_ForumSiteSteamHeader-KeyArt.thumb.png.fd7e3329e7b089a01252d2161b5746cc.png

HERUITGAVE WINTERSTILTE

Zojuist hebben we de volledig hernomen versies van aflevering 1 en 2 van Winterstilte vrijgegeven. Deze nieuwe uitgave van ons spel is het resultaat van ruim een jaar van inspanningen om de verhaalgedreven versie van The Long Dark verbeteren. Hiervoor hebben we ons gebaseerd op op- en aanmerkingen vanuit onze achterban. Verder omvatte het werk ook aanpassingen onder de motorkap van het spel. Er is veel werk verricht als voorwerk voor het verschijnen van de komende drie afleveringen uit deze reeks, welke te zijner tijd zullen worden uitgebracht.

Deze hernomen versie van Winterstilte omvat niet alleen duizenden (!) reparaties en verbeteringen, we hebben het hier ook over geheel nieuw materiaal. Het voert te ver om hier één voor één op in te gaan. Door de bank genomen komt het hier op neer:

 • Weergave van de verhaallijn: een nieuwe opzet voor dialogen. Het gehele verhaal wordt vanuit het ik-perspectief beleefd. Alle dialogen zijn gesproken en geanimeerd. Alle filmische momenten zijn hernomen.
 • Verhaallijn: alle dialogen in het verhaal zijn herschreven en opnieuw opgenomen. Hoewel het verhaal in hoofdlijnen nog hetzelfde is voor wat betreft aflevering 1 en 2, is er  op detailniveau wel veel veranderd. Zo hebben we nieuwe intriges toegevoegd en bezoek je nieuwe locaties. Ook de openingsscène is veranderd en ook in breder opzicht hebben we de presentatie van het verhaal opgepoetst.
 • Opbouw van de missies: we hebben de missieopzet opengebroken. Voorheen waren er verscheidene plotpunten en extra opdrachten (bijvoorbeeld de opleiding tot overlever van Jeremiah) die je wel moest uitvoeren om verder te komen in het verhaal. Dit verplichtende en sturende karakter hebben we zoveel mogelijk losgelaten, zonder overigens de logische verhaallijn uit het oog te verliezen. Extra opdrachten zijn nu ook echt 'extra', in die zin dat je als speler niet verplicht wordt om de opdracht uit te voeren. En je kunt een opdracht ook later op je tocht volbrengen. 
 • Verbeteringen in spelbeleving: Net zoals we dat bij de missieopbouw hebben gedaan, zijn ook de opdrachten zelf aangepast zodat ze niet te veel, en niet te weinig uitdaging bieden aan de speler. Zo hebben we het ge-heen-en-weer dat vereist is om opdrachten te volbrengen getracht terug te brengen, zonder daarbij de beleving van het vrij bewegen te schaden. Zo is de opzet van de berenjacht geheel herzien, waardoor het veel meer een integraal deel uitmaakt van de rode draad in deze aflevering. We hebben de berenspeer ingevoerd en let op: je werkt in het verhaal toe naar een geheel nieuwe climax.
  Alsof het niet genoeg is hebben we ook de manier waarop we de informatie over de opdracht aan de speler tonen verbeterd. Verder hebben we de hoeveelheid beschikbare middelen per Vaardigheidsniveau (Groentje, Vaardig en Hardvochtig) en ammunitie (voor zowel het jachtgeweer en als het noodseinwapen) in de spelwereld aangepast.

We hopen natuurlijk dat je deze hernomen versies van aflevering 1 en 2 met plezier zult spelen. Let wel op dat de oude opslagen spelbeurten vanaf heden niet meer te spelen zijn met de huidige versie. Mocht je de eerste twee afleveringen hebben uitgespeeld, hoef je niet het hele verhaal opnieuw te doorlopen. Je kunt alsnog aanvangen met de derde aflevering zodra die wordt vrijgegeven in de loop van 2019.

BIJGEWERKTE OVERLEVINGSMODUS
Deze hernomen versie van Winterstilte heeft ook een aantal bonuspunten voor de overlevingsmodus, te weten:

 • Een nieuw te vervaardigen voorwerp: een muts van konijnenvel. Hiermee is de reeks vervaardigbare kleding in het spel voltooid.
 • Nieuwe gezondheidsbonus: "Goed doorvoed". Als je uithongering mijdt voor iets meer dan 72 uur, krijg je als beloning een bonus bovenop je draagkracht en uithoudingsvermogen. Die 72 uur wordt telkens teruggezet op nul zodra je maag rammelt.
 • Nieuwe Uitdaging: De Archivaris. Struin Great Bear af om alle laatste herinneringen van bewoners te verzamelen. Je vindt ze op de verschillende computers die werkzaam zijn tijdens het Noorderlicht.

Trouwens: de berenspeer bevindt zich vooralsnog alleen in de verhalende modus van The Long Dark. Het wapen zal pas later tot je beschikking komen in de Overlevingsmodus.

De volgende wijzigingen in de spelomgeving en bediening maken onderdeel uit van deze hernomen versie van het spel:

 • De conditie-indicatoren: de standaardinstelling voor de conditie-indicatoren staat nu standaard op 'Altijd Aan'. Dat kun je wijzigen bij de Weergave-instellingen.
 • Verbetering van het gebruik van haardvuren, kachels en fornuizen. Dit is gedaan om het vuurstoken, toevoegen van brandstof, koken en het bereiden van water inzichtelijker te krijgen. Dit vervangt het direct aanroepen vanaf het cirkelmenu als standaard, vooral waar dit de interactie met een haardvuur en kachel betreft. Je kunt evenwel het cirkelmenu blijven gebruiken, mocht je dat wensen.
 • Enkele minder prominente wijzigingen aan de landkaart, doelstellingen en kennisgebieden in het dagboek (alleen voor het verhalende gedeelte)
 • Bij het laden van het spel krijg je voortaan inlichtingen over de speelwijze en over de regio die je betreedt.

...dit alles in aanvulling op het gros aan verbeterpunten zoals weldra hieronder vermeld.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

*****  THE LONG DARK v. 1.41 WASLIJST VAN WIJZIGINGEN

BEKENDE PROBLEMEN BIJ DEZE VERSIE
Door een euvel met ons ontwerpprogramma Unity, is er sprake van een verminderde prestaties op een aantal punten in het spel voor de spelcomputers van het type Xbox One en Xbox One S. We onderzoeken dit euvel en zullen het z.s.m. herstellen. Gebruikers van de Xbox One X ondervinden geen hinder van dit euvel.
Voor de gebruikers van Linux die beschikken over een NVidia-videokaart en de nieuwste aansturingsprogramma's gebruiken, wordt de 3d-omgeving niet fijn weergegeven. We werken ook hier aan een oplossing. Mensen met een grafische kaart van het merk AMD hebben hier geen hinder van.

SPELBREDE REPARATIES

 •     We hebben de prestaties van het spel opgeschroefd.
 •     De audioweergave is sterk verbeterd.
 •     We maken nu gebruik van een nieuwe versie van Unity, waardoor grootscheepse verbeteringen in het spel mogelijk zijn geworden.

ALGEMENE VERBETERINGEN IN VORMGEVING
    [Spelwereld] Talloze optimalisaties om de snelheid en het functioneren te verbeteren
    [Spelwereld] We hebben veel situaties verholpen waarin de speler vast kon komen te zitten
    [Spelwereld] Veel gaten gedicht in de natuurlijke begrenzing van de spelwereld
    [Spelwereld] Talloze zwevende en flikkerende objecten aan de grond genageld
    [Spelwereld] Diverse verbeteringen doorgevoerd om te verkomen dat textuur plotsklaps verschijnt.
    [Spelwereld] De plaatsing van sommige elektriciteitskabels is verbeterd
    [Spelwereld] Sneeuwduinen, rotsformaties en fauna zijn verbeterd
    [Spelwereld] Ontelbaar veel herzieningen in de leefwereld
    [Spelwereld]  Het Noorderlicht is mooier dan ooit tevoren: de kleurverlopen zijn nu minder korrelig.
    [Spelwereld] De tijdsduur waarin bloedsporen zichtbaar zijn is verbeterd
    [Spelwereld] Het gespetter van watervallen in het donker is nu mooier vormgegeven.
    [Spelwereld] Het flikkeren van elektrisch licht tijdens het noorderlicht is verbeterd.
    [Spelwereld] Verbetering om te voorkomen dat na het slopen van een object dat er iets blijft zweven.
    [Spelwereld] De reflectie van het licht op gras sluit beter aan op het tijdstip.
    [Spelwereld] Daar ingregrepen waar gras door bomen of spoorstaven heen priemde
    [Ontwrichte Spoorweg] De doorzichtige rotsblokken nabij het klimpunt zichtbaar gemaakt
    [Ontwrichte Spoorweg] Overlap tussen pijpen en puin nabij de Werkplaats verholpen
    [Stuwdam Carter] Doos die door een muur priemde doet dat niet meer
    [Het Mysteriemeer] Een aantal lijken verscheen halfbegraven, dat is nu verholpen
    [Snelweg langs de kust] Een aantal sneeuwtexturen rondom een aantal hutten was uitgerekt, nu verholpen
    [Het Mysteriemeer] Een aantal visuele objecten gefikst in het riviergebied
    [Bergdorp] Het knipperen van texturen op de bergen nabij Milton verholpen.
    [Bergdorp] Ontbrekende texturen toegevoegd bij rotsen nabij de overgangszone naar het Mysteriemeer
    [Bergdorp] Ontbrekende deuk toegevoegd op de schuur van Hoeve Paradijsweide
    [Bergdorp] Het knipperen van texturen op de auto's buiten Milton verholpen
    [Bergdorp] De fout hersteld waardoor de speler niet meer dwars door delen van de silo kon bewegen

BEDIENING EN GEBRUIKERSOMGEVING

    [Mac/PC/Linux] Het probleem verholpen waarbij een fractie van een seconde de menu-opties voor Xbox One verschenen zodra er een PS4-bediener aangesloten werd
    [PC/Mac/Linux] Probleem verholpen waarbij de selectie telkens heen en weer verschoof zodra de muisaanwijzer tussen twee knoppen werd geplaatst.
    [GO] Het is nu merkbaarder dat je de knop op je spelbesturingsapparaat indrukt die de spelersinformatie zichtbaar maakt.
    [GO] Het hoofdmenu verschijnt nu gecentreerd bij een beeldverhouding van 21:9
    [GO] De speler wordt niet langer per ongeluk naar het verkeerde scherm gebracht, wanneer deze bij het lezen van een Aantekening aan het eind van een Overlevingsspel.
    [GO] Het dradenkruis verschijnt niet meer wanneer men langs niet-interactieve kastjes beweegt.
    [GO] De uitlijning van de gebruikersomgeving bij het lezen van een notitie is verbeterd.
    [GO] Het online mededelingenbord laat voortaan alle nieuwe aankondigingen zien, in plaats van alleen het recentste bericht.
    [GO] De terug-knop wordt niet langer abusievelijk opgelicht zoals in bepaalde situaties het geval was
    [GO] Indien er geen opgeslagen speelbeurten zijn, kan de speler alsnog het Opslaan/openen-menu verlaten
 
REPARATIES AAN WINTERSTILTE
    [WINTERSTILTE] De markeringen op de landkaart zin verbeterd, door toe te staan dat kritische informatie wordt samengevoegd in het geval dat er op één locatie meerdere icoontjes worden getoond.
    [WINTERSTILTE] Vluchtende wolven worden niet langer agressief nadat het spel is opgeslagen en opnieuw geladen.
    [WINTERSTILTE] Programmmeercode herschreven waardoor spelers niet langer Aflevering 2 beginnen met een stormlantaarn in de hand.
    [WINTERSTILTE] Dierenhuiden drogen nu ook als ze bij het afronden van Aflevering 1 nog niet geheel ingedroogd waren.
    [WINTERSTILTE] Mogelijkheid toegevoegd om eenvoudigweg te beginnen aan aflevering 2 als de speler het spel direct afsloot na het voltooien van aflevering 1.
    [WINTERSTILTE] Het probleem verholpen dat het geluid direct verstomde zodra de speler zekere auto's betreedt in de bergstad.
    [WINTERSTILTE] Zodra het klimtouw breekt, worden er niet langer meerdere geluidseffecten tegelijkertijd afgespeeld.
    [WINTERSTILTE] Het briefje van de buren ligt nu gewoon keurig op de grond
    [WINTERSTILTE] Het kadaver van een hert verdwijnt nu niet langer zodra een automatisch opgeslagen speelbeurt wordt opgeroepen
    [WINTERSTILTE] Wolven vluchten nu altijd voor signaalvuur
    [WINTERSTILTE] Wolven vallen spelers niet langer aan zolang ze in gesprek zijn met een ander personage
    [WINTERSTILTE] Het weer wordt niet langer incorrect opgeroepen wanneer een spel wordt ingeladen.
    [WINTERSTILTE] De statistieken over de voortgang van de huidige aflevering zijn nu veel nauwkeuriger
    [WINTERSTILTE] Spelers worden niet langer een andere ruimte in gedrukt wanneer zij in de bank de kluisdeur openen
    [WINTERSTILTE] De paden die wilde dieren volgen zijn bijgewerkt


OVERLEVINGSMODUS
    [Overlevingsmodus] Spelers kunnen niet langer stiekem toch wapens gebruikens met een gekneusde pols door op te slaan en vervolgens het spel opnieuw te laden
    [Overlevingsmodus] Problemen verholpen met het in kaart brengen van Bergstad in een aantal oudere opgeslagen spellen
    [Overlevingsmodus] Voor alle reparaties aan slaapzakken gebruik je nu dezelfde vaardigheid
    [Overlevingsmodus] Voorkomen dat herten naar onbereikbare gebieden vluchten in de overgangszone Ravijn
    [Overlevingsmodus] Objecten raken na een worsteling niet langer kwijt onder de (vloer van de) boerderij in Pleasant Valley
    [Overlevingsmodus] Je hoort niet langer dierengeluiden als je de Stropershut verlaat in Mysteriemeer.
    [Overlevingsmodus] Je kunt een steenhoop bij de snelweg langs de kust niet langer twee keer 'vinden'
    [Overlevingsmodus] Probleem verholpen dat tot gevolg kon hebben dat jachtgeweren die in het rek geplaatst waren daar uit vielen op het moment dat de speler het gebouw verlaat
    [Overlevingsmodus] Problemen met de plek waar de beer tevoorschijn komt in Mysteriemeer zijn verholpen.

ALLE SPELVARIANTEN
    [Alle] Diverse spelelementen en -systemen zijn opnieuw afgesteld.
    [Alle] Het bejagen van konijnen met behulp van kiezels is eenvoudiger doordat we de werpmechanieken hebben verbeterd.
    [Alle] Het vluchtgedrag van wolven is opnieuw ingesteld, om ze te laten vluchten als ze geraakt zijn door een geworpen steen. De waarschijnlijkheid van hun vlucht is afhankelijk van de gekozen moeilijkheidsgraad.
    [PC/Mac/Linux] De geluidsband van filmische scènes stopt met spelen zodra het venster van The Long Dark is geminimaliseerd.
    [Alle] Het effect behorend bij een ademende beer is verbeterd.
    [Alle] Zodra je de vertelstem van de mannelijke overlever uitschakelt, hoor je hem nu ook niet meer ademen
    [Alle] Als de speler in gevecht raakt met een wolf terwijl deze een zaklamp vasthoudt, komen de armen niet langer 'vast te zitten'
    [Alle] De hoeveelheid ruimte die een kampvuur inneemt is verminderd. Hierdoor verhinderen we dat spelers zichzelf insluiten.
    [Alle] De eventualiteit dat een speler vast komt te zitten zodra ze een bewusteloos konijn oppakken is weggenomen
    [Alle] Spelers met een te zware bepakking kunnen hun snelheidsbeperking heuvelopwaarts niet langer omzeilen door om-en-om te kruipen en rechtop te lopen
    [Alle] Braadpannen zakken niet meer weg in het kookoppervlak
    [Alle] De mate waarin en de manier waarop objecten 'klikken' in kookoppervlakken is verbeterd
    [Alle] Wanneer de speler de laatste kogel laat vallen, valt deze niet langer 'met een doosje eromheen'.
    [Alle] Handbogen en jachtgeweren zweven niet meer boven de locatie waar zij zijn neergezet of -gelegd.
    [Alle] Het komt niet meer voor dat kampvuren een beetje wegzakken in de bodem zodra de speler het gebied verlaat.
    [Alle] De boodschap "Je hebt geen dorst" wordt niet langer onterecht getoond op het moment dat je thee of frisdrank tot je neemt
    [Alle] Ben je je geweer aan het herladen en word je net op dat moment aangevallen door een wolf, dan komt het als het goed is niet meer voor dat de animatie vastloopt.
    [Alle] Het noodpistool komt niet langer vast te zitten aan je hand als je al te fluks het herlaadknopje indrukt
    [Alle] De voorvallen waarbij de ondertiteling wel afgedraaid wordt terwijl het in het menu is uitgeschakeld zullen zich niet meer voordoen
    [Alle] Het probleem waarbij het wegdraaien naar zwart na een gevecht met de wolf voorkomt dat de animatie voor het weer opstaan van je overlever, is verholpen
    [Alle] Als je je besturingsapparaat tijdens een filmscène uit de computer haalt, gaat vanaf heden de film tijdelijk op pauze.
    [Alle] De situatie waarbij klimtouwen onbereikbaar worden zodra de speler het spel opslaat en weer laadt terwijl deze in het spel op de rand van de afgrons staat, is verholpen
    [Alle] Het lichteffect dat de zaklamp geeft is aangepast.
    [Alle] De speler kan niet langer door een deur nadat het gevecht is aangevangen
    [Alle] De looproutes van het wild in Milton en Hoeve Paradijsweide is verbeterd
    [Alle] Het euvel dat bij het gebruik van OpenGL het poollicht niet correct wordt weergegeven, is verholpen
    [Alle] Het gegeven dat een speler een seinvuur kan werpen terwijl deze een kofferbak van een auto opent, is verholpen
    [Alle] De flakkerende hemel die zich soms openbaarde tijdens een stevige storm is het zwijgen opgelegd.
    [Alle] Als het goed is kan de speler nu een fikkie stoken op een betonnen ondergrond
    [Alle] Het is niet meer nodig om een koevoet te gebruiken om de niet op slot zijnde kluisjes in de Stropershut te openen.

INSTELLINGEN AANGEPASTE BELEVENIS
    [Handmatige instellingen] De omschrijvingen van specifieke instellingen zijn waar nodig aangescherpt om de functie te veruidelijken
    [Handmatige instellingen] De instelling "Aanvaringsbonus" (bepaalt de kans op een succesvol gevecht) werkte niet naar behoren; dit is verholpen
    [Handmatige instellingen] De instelling "Conditie na aanvaring met dier" werkte niet naar behoren, dit is verbeterd
    [Handmatige instellingen] De instelling “Opnieuw verschijnen stokken, takken en stenen” stond altijd ingesteld op 'Hoog', dat is aangepast.
    [Handmatige instellingen] Het gegeven dat geheime voorraden in de Stille Rivier-vallei niet leeg blijken te zijn, is verholpen
    [Handmatige instellingen] Dieren vluchten standaard niet meer zodra in de handmatige instellingen de instellingen voor de Landlopermodus is gekozen
    [Handmatige instellingen] De instelling voor het aantal sneeuwstormen werkt nu naar behoren.
    [Handmatige instellingen] Ook de mate waarin herintroductie van het wild geschiedde kon niet goed worden ingesteld, nu wel
    [Handmatige instellingen] De kans op het verschijnen van een wolf kwam niet overeen met de bedoelde instelling, dat is nu gerepareerd
    [Handmatige instellingen] Indien gekozen voor de voorinstelling Pelgrim, staan Depressie en Inwendige parasieten niet standaard aan
    [Handmatige instellingen] De uitspraken over het resultaat van de medische behandeling speelt niet meer af wanneer er gekozen is de monologen van de overlever uit te schakelen
    [Handmatige instellingen] Het probleem waarbij de handmatige opties voor de ervaring niet beschikbaar zijn totdat de gebruiker naar de onderkant van het menu gaat, is verholpen
    [Handmatige instellingen] De optie "Maak speler wakker als hij of zij onderkoeld dreigt te raken bij een vuurtje" heeft nu ook daadwerkelijk de bedoelde uitwerking

AANPASSINGEN VOOR PLAYSTATION 4   
    [PS4] Ontbrekende damp bij ademende beer toegevoegd
    [PS4] Stabiliteit vergroot bij het wisselen van regio naar regio
    [PS4] Prestaties bij vertonen poollicht verbeterd
    [PS4] Lichteffecten zijn verbeterd uitgevoerd
    [PS4] De aanwijzer herstelt zich weer naar de juiste positie
    [PS4] De visuele effecten bij het werpen van een seinvuur zijn verbeterd


XBOX-SPECIFIEKE AANPASSINGEN
    [Xbox] Het gras draait niet meer mee zodra de camerapositie verandert
    [Xbox] De prestaties van het spel in de Walvisverwerkingsinrichting zijn verbeterd
    [Xbox] Prestaties tijdens hevige wind zijn verbeterd
    [Xbox] De visuele effecten bij het ademen zijn verbeterd

REPARATIES VOOR DE STEAM-VERSIE
 
  [Steam] Aflevering 2 wordt nu wel degelijk ontsloten zodra de speler de mijlpaal 'Leaving the old world behind' bereikt

### EINDE VAN DE LIJST MET WIJZIGINGEN ###

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this